Tarieven

Tarieven Bedrijfsrecherche
Wanneer een klant ons benaderd is er bij de klant een hypothese van het
vermoedelijke onrecht dat hem/haar wordt aangedaan.
Het uitvoeren van een gedegen objectief onderzoek met voldoende bewijslast
vergt tijd. Tijd in het verzamelen van bewijs (feiten en omstandigheden) en tijd
​in het opmaken van een dossier.

Een klant dient immer voor ogen te houden dat het onderzoek in de vorm van
het dossier als bewijs bij een Rechtbank terecht kan komen.
Aan te raden is natuurlijk daar niet terecht te komen en om de tegenpartij,
met het dossier op het tafel, te overtuigen en tot een compromis te komen.

Omdat elke casus anders is in detail is het vooraf niet vast te stellen hoeveel tijd
het onderzoek zou kunnen gaan nemen en wat derhalve het onderzoek exact zou
kunnen gaan kosten.
Wel maken wij de klant ons uurtarief bekend en de bijbehorende voorwaarden.
Op basis van ervaring kunnen wij een indicatie geven van de kosten.

Vooronderzoek
Voordat wij een onderzoek starten, starten wij een vooronderzoek.
Dit is een kort en bondig onderzoek waarin wij de hypothese van de klant toetsen en
waarin wij wel of geen aanknopingspunten vinden die de hypothese van de klant
ondersteunen. De resultaten worden in een Rapport van Bevindingen vastgelegd en
met de klant besloten.
Die kan, veelal samen met diens advocaat, bepalen of een vervolg van het onderzoek
wenselijk is.
Een dergelijk vooronderzoek wordt tegen een projectprijs aangeboden.
Er zijn situaties waarin de kosten van een onderzoek (deels) verhaald kunnen worden
op de tegenpartij.

Tarief
Wel kunnen wij u verzekeren dat de klanten die voor u gingen, het tarief als meer dan
redelijk duiden. In dit geval kunnen wij u dan ook niet anders dan aanbevelen contact
met ons op te nemen. Een goed dossier opbouwen, heeft enige investering nodig,
maar betaalt zich daarna – vaak – ruimschoots terug.
​De kosten van een onderzoek kunnen opwegen tegen bijvoorbeeld doorbetaling
van partneralimentatie, doorbetaling bij ziekte, stopzetting oplichting etc.
Onze uurtarieven en voorwaarden kunt u bij ons telefonisch opvragen.

Tarieven Risk Management
Onze ervaring ligt in pre-observaties mulit-nationals, rij-trainingen buitenland,
voorbereiden aandeelhoudersvergadering,
begeleiden van goede doelen in het buitenland, drugsvrij maken schepen,
beveiliging families en ondersteuning overheden.
Per opdracht kijken we naar de duur en de risico’s.

Bij kortdurende opdrachten werken we over het algemeen met een uurtarief.
Bij langdurende opdrachten met een dagtarief.
In overleg kan er een projectprijs worden afgesproken.

Wij willen graag met u in overleg en nemen daarbij de verschillende tarieven en
​mogelijkheden door.