Welkom bij Spandaw Consultancy Group

Bedrijfsrecherche en Risk Management – Bedrijven & Particulieren

Masters in Investigation & Safety

***

Bent u op zoek naar professioneel advies en ondersteuning van een betrouwbaar recherchebureau. Met onze reschercheurs (privédetectives in de volksmond) verrichten wij onderzoek voor uw casus. Misschien heeft u te maken met frauderende medewerker. Of zoekt u ondersteuning bij de bewijslast in een ingewikkelde zaak. Of ervaart u veiligheidsrisico voor u of uw familieleden. Wat de reden ook moge zijn, u bent bij ons aan het goede én veilige adres!

Spandaw Consultancy Group is een recherchebureau dat zich richt op Onderzoek, Integriteit en Security Risk Management. Wij doen onderzoek naar veronderstelde fraude (denk aan partneralimentatie, ziekmeldig medewerker, verduistering, contractbreuk) en integriteitsschending met een zakelijke achtergrond of die de persoonlijke levenssfeer raken. In de subpagina’s informeren wij u verder over al onze diensten.

Ook ondersteunen wij u bij zakelijke en persoonlijke veiligheidsvraagstukken.
Wij werken met een nationale en internationale scope en uiteraard altijd met uw belang op de eerste plaats.

Vanuit zijn persoonlijke drijfveren noemt Bart Spandaw:
“Het is onze sociale missie om personen, bedrijven, organisaties te helpen in hun (integriteits)vraagstuk.
En daarmee proberen we een beter wereld te creëren voor de komende generaties.
Met mijn nuchtere inslag en ons creatieve team kunnen we een ieder verder helpen. 
Onze waarden? Deskundigheid, betrouwbaarheid en zekerheid. 
Daar sta ik persoonlijk garant voor.”

Met ons team van specialisten hebben wij inmiddels naam gemaakt in Nederland en zeker in Noord-Nederland.

Wij worden gewaardeerd om onze bevlogenheid in combinatie met nuchter handelen. Onze Basisopleiding en werkervaring ligt in de top van Nederland. Geschoold in perfectie. En dat onderscheidt ons duidelijk van de rest.

Onze klanten zijn particulieren, advocaten, bedrijven, instellingen en gemeenten.

Wat doen wij

Feitenonderzoek, integriteitonderzoek, fraude-onderzoek, screening(nieuwe)mederwerker, veiligheidsadvies, corporate risks, incidentmanagement, partneralimentatieonderzoek, training veilig werken, ziekteverzuimcontrole, achtergrondonderzoek huurder, anti-agressietraining, veiligheid families, training proactieve veiligheid, arbeidsongeschiktheidsonderzoek, inzet(verborgen)camera, training veiligheidsbewustwording, inzet technische onderzoeksmiddelen, digitale recherchem security risk audit, onderzoek contractbreuk, travel security, toedracht onderzoek, privacybescherming(AVG-bescherming), optreden hoog-risicio gebieden, red-teaming, controle gebruik vastgoed en uw casus.

Spandaw Consultancy Group is een door het Ministerie van Justitie erkend onderzoeks- en veiligheidsadviesbureau.

Privacy bescherming

Op 25 mei 2018 is de belangrijkste Europese wetgeving inzake gegevensbescherming sinds 20 jaar in werking getreden. Wij zijn gecertificeerd toezichthouder AVG en helpen u op weg.