Verzekeringsfraude

Verzekeringsfraude
Bent u een verzekeraar en vermoedt u een vorm van verzekeringsfraude? Denk aan arbeidsongeschiktheid, letsel, storm, diefstal, brand etc.
Met regelmaat voeren wij – met succes – onderzoeken uit op het gebied van verzekeringsfraude. Door het inzetten van onze deskundigheid kunnen wij u helpen het juiste dossier op te bouwen. Wilt u weten of wij u wellicht kunnen helpen, neemt u dan vrijblijvend contact met ons op, zie onderstaand de contactgegevens of bezoek onze contactpagina. ​

Waarvoor u ons kunt benaderen:
arbeidsongeschiktheidsonderzoek, integriteitsonderzoek, overtreding huisregels, overtreding van de Nederlandse wet, overtreding concurrentiebeding, bedreiging, misbruik, financiële fraude, verzekeringsfraude, bedrijfsfraude, (pre)-employmentscreening,
merkbeschermingsrecht, hetgeen hierboven niet genoemd.

Advocatuur
U staat een cliënt/verzekeraar bij die behoefte heeft aan bewijs/een gedegen onderzoek? Of u staat een cliënt die beticht wordt van verzekeringsfraude. Wij bouwen graag mee aan het dossier. In overleg bepalen we de onderzoeksmethoden en de wijze waarop zaken juridisch neergezet moeten worden.

Spandaw Bedrijfsrecherche wil graag met u samenwerken om uw cliënt te bedienen. Heeft uw cliënt een casus welke nader uitgezocht dient te worden of waar aanvullende informatie benodigd is, belt u ons gerust. In nauwe samenwerking met u gaan wij het gesprek graag met uw cliënt aan om te kunnen vaststellen of en wat wij voor uw cliënt kunnen betekenen.

Rechtsgebieden waarvoor u ons kunt benaderen;
Aansprakelijkheid&verzekeringsrecht, Arbeidsrecht, Personen en familierecht, Economisch strafrecht, Erfrecht, Huurrecht
Informatierecht, Insolventierecht, Letselschaderecht, Mededingingsrecht, Intellectueel eigendomsrecht, Milieurecht, Strafrecht
Vastgoed & civiel bouwrecht.