Toezichthouder Privacy

Spandaw Consultancy Group heeft eigen, gecertificeerde Toezichthouders. De in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) genoemde Functionaris Gegevensbescherming (FG). De FG’er is een wettelijk Toezichthouder op de Privacy.

Conform het vereiste in de AVG bieden wij u een kundig en onafhankelijk Toezichthouder aan die u en uw organisatie compliant laat zijn aan de AVG wanneer deze wet u voorschrijft dat u een Toezichthouder dient te hebben of wenst te hebben.

Onze medewerkers zijn van nature gewend om vanuit een onafhankelijke positie te handelen en om met een ieder binnen uw organisatie te kunnen communiceren en om te handhaven. Want uw Toezichthouder werkt als liaison tussen de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en u als onze klant. Onze Toezichthouder op de Privacy ziet er op toe dat uw organisatie voldoet en blijft voldoen aan de AVG.