Integriteitsonderzoek

Integriteitsschendingen
Eigenlijk kent iedereen het woord, maar is het moeilijk om er voorbeelden bij te geven.
​En wanneer noem je iets een integriteitsschending?
In Nederland hebben we algemene normen en waarden en deze worden gegoten in bijvoorbeeld een Huisreglement, Gedragsregels en voor ambtenaren is er een integriteitsprotocol.
Wat verstaan we onder integriteitsschending:
•   psychische terreur
•   intimidatie
•   pesten
•   niet-melden relatiegeschenken
•   belangenverstrengeling
•   ​heling
•   doorspelen van bedrijfsgeheimen
•   financiële manipulatie
•   drugssmokkel in penitentiaire inrichting etc.

Overtreding van huisregels (integriteit op de werkvloer):
•   doorspelen van alarmcodes
•   uitlenen van sleutels
•   lenen van goederen
•   protocollen niet naleven
•   meenemen van goederen
•   eigen verkoop/handel •   hebben/nevenwerkzaamheden
•   niet-integer handelen
•   pesten
•   seksueel misbruik / seksuele intimidatie etc.

Soms is een onderzoek nodig om aan te tonen dat er geen sprake is van integriteitsschending. Wij hebben onlangs een onderzoek gedaan waarbij er een publicatie in een dagblad is geweest. Normaliter berichten wij niets over onze onderzoeken, tenzij de opdrachtgever dit wenselijk vindt (wanneer de lokale media over de zaak geschreven heeft).

Binnen ieder bedrijf zijn er medewerkers die bij tijd en wijle op het randje balanceren.
Pakt u dit zelf aan, dan is er kans op een verstoorde verhouding (vertrouwen is weg).

Laat ons bij vermoeden een onderzoek uitvoeren. Wij leggen aan de medewerkers uit waarom er een onderzoek plaatsvindt (in opdracht van de accountant, in opdracht van de vertrouwenspersoon) en zorgen ervoor dat u uw band met de medewerkers behoudt.
Er kan natuurlijk ook sprake zijn van een onderzoek waarbij het is wenselijk is dat wij niet zichtbaar zijn.

Rapport en vervolg
Uitkomsten worden vervat in een Rapport van Bevindingen.
Nadat een onderzoek is afgesloten kunnen onze specialisten u helpen door u te adviseren op voorkoming van dergelijke schendingen.
​In de vaart der volkeren verliezen we soms zicht en grip op situaties en omgang met elkaar. En dan is het niet verkeerd dit onderwerp zo nu en dan eens tegen het licht te houden.

Meldingen
Wij ontvangen regelmatig meldingen van integriteitsschendingen van echtgenoten, vertrouwenspersonen,
leden van een vereniging en collega’s. Wilt u iets aan ons melden maar verder niet betrokken raken?
Neem vandaag nog contact op.

Wilt u weten of wij u wellicht kunnen helpen, neemt u dan vrijblijvend contact met ons op, zie onderstaand de contactgegevens of bezoek onze contactpagina.