Feitenonderzoek

Feitenonderzoek verzekeraar
Wij doen onderzoek naar verzekeringsfraude “het opzettelijk misleiden van een verzekeraar bij de totstandkoming en/of uitvoering van een verzekeringsovereenkomst met de bedoeling om onrechtmatig verzekeringsdekking, -uitkering, – prestatie of dienstverlening te krijgen”. Hierbij dient de verzekeraar aannemelijk te maken, een vermoeden is namelijk niet voldoende, dat de verzekeringnemer met opzet nadeel heeft toe willen brengen aan de verzekeraar om zelf in een betere positie te komen.
Wij onderzoeken hetgeen gewenst is en leggen onze bevinden (feiten) vast in een rapport.

Feitenonderzoek financieel
1.  Financieel feitenonderzoek in bestuurdersaansprakelijkheidszaken (misleiding, schending administratieplicht);
2.  Oorzaak- en toedrachtsonderzoek (manipulatie voorraden, faillissement);
3.  Contra-expertise op rapporten geschreven door (andere) financieel deskundigen.

Wij zorgen ervoor dat alle financiële feiten zo snel mogelijk boven tafel komen en op de juiste wijze worden gepresenteerd en geïnterpreteerd.

Bart Spandaw: “onlangs hebben wij een onderzoek uitgevoerd bij een financiële afdeling waarbij het hoofd van de administratie
de afdeling intimideerde en de directie op onjuiste wijze voorlichtte. Er was sprake van onjuiste saldo’s, contracten die niet werden nagekomen en salarissen die niet verklaarbaar waren. Na afronding ging het bedrijf met een ongekende energie weer verder”.

Het vaststellen van feiten kan u helpen de zaak helder voor ogen te krijgen en u daarbij van dienst zijn in eventuele verdere verzekering en/of gerechtelijke procedures. Spandaw Consultancy Group zet voor u een team van specialisten in die op een objectieve wijze onderzoek verrichten. De onderzoeksresultaten worden vervat in een Rapport van Bevindingen en aan u aangeboden.
Wilt u meer weten of wij u wellicht kunnen helpen, neemt u dan contact met ons op, zie onderstaand de contact gegevens of bezoek onze contactpagina.