Bedrijfsrecherche

Spandaw Bedrijfsrecherche is een professioneel bureau dat hecht aan een goed persoonlijk contact en een gedegen aanpak.

Daarom heeft u altijd rechtstreeks contact met
​Bart Spandaw zelf.

Neem vrijblijvend contact op om uw casus voor te leggen.

Koffie met Bart Spandaw
Bedrijfsrecherche

Hoe wij werken

Eerste contact – Spandaw Bedrijfsrecherche
Zodra u een beroep op ons doet maken we een afspraak op een locatie naar uw wens, of u informeert ons telefonisch.
Tijdens dit overleg houden we samen met u de casus tegen het licht.
Vragen die aan bod komen zijn onder meer welk onderzoek levert de juiste informatie, moet er meteen actie worden ondernomen om erger te voorkomen?

Team
Daarna bespreken wij zo nodig uw casus in ons team. Onze onderzoekers zijn scenariodenkers.
Dat is belangrijk, want vaak spelen er meerdere belangen en ligt er maar een gedeelte van de informatie op tafel.
Het team buigt zich over de situatie en inventariseert de opties.
Wat moet er onderzocht worden, welke informatie moet er worden toegevoegd om de zaak te laten slagen?

Plan van aanpak
Op basis van onze inventarisatie, komen we bij u terug met een plan en de geraamde kosten.
Na uw akkoord starten wij direct met het onderzoek. Tijdens dit onderzoek informeren wij u naar wens.
De bevindingen worden opgenomen in een rapport.
Het is daarna nog steeds aan u of u hiermee naar het gerecht wilt of dat u het wellicht voorlegt aan de tegenpartij.
Daarna schudden wij elkaar de hand en danken wij u voor de opdracht.

Een hele stap
Wij worden regelmatig gevraagd om onderzoek uit te voeren zonder dat er over wordt gegaan op een rechtszaak.
Deze beslissing is altijd aan u. ​
Bij uw besluit om ons te vragen spelen vaak veel emoties mee. Wilt u een rustige verkenning?
Bent u onzeker over uw bevindingen tot op heden? Dan zijn wij graag uw sparringspartner. Bespreek het met ons.
​​
Kosten
​Wist u overigens dat in menig onderzoek de kosten soms geheel of gedeeltelijk – via uw advocaat – bij de tegenpartij neergelegd kunnen worden?

​Uitleg per onderzoek
Wilt u meer informatie? Op de subpagina’s vindt u meer informatie of neem direct contact met ons op.
​- Integriteitsonderzoek
Feitenonderzoek
Screening
Alimentatieonderzoek
Arbeidsongeschiktheidsonderzoek
​- Verzekeringsfraude.

Uitleg term Bedrijfsrecherche
Waarom noemt men het Bedrijfsrecherche?

Unieke werkwijze
* geen opstartkosten
* kosteloze eerste verkenning
* berekening slagingskans/haalbaarheid
* discrete methoden.