Training & Testing

Trainen
Naast executieve uitvoering van theoretische plannen in de praktijk kan ook training een wenselijk onderdeel zijn. Trainen door middel van een meerdaagse training of workshop is mogelijk. Het trainen van mensen op het gebied van Integriteit, Veiligheidsbewustwording, Tactisch werken of Fraudepreventie is een wezenlijk onderdeel van het voorkomen van incidenten. Wat aandacht krijgt groeit en dat is ook zo met onderwerpen als Integriteit en Veiligheid. Want integriteit en veiligheid zijn belangrijke waarden binnen een organisatie. Wanneer dit op orde is en medewerkers zich veilig voelen zullen zij beter presteren.

Waarborgen
En als een organisatie eenmaal staat en getraind is, is het goed de kwaliteit te waarborgen door te coachen of te testen. De specialisten van Spandaw kunnen uw veiligheidsorganisatie testen door bijvoorbeeld een Red Teaming uit te voeren. Red Teaming is een innovatieve manier om het weerstandsniveau van uw veiligheidsorganisatie te bepalen. Het geeft u inzicht in de werkwijze van een potentiële tegenstander en helpt u operationele, tactische of strategische beslissingen te nemen.

Bart Spandaw: “Al onze trainers zijn top-
specialisten. Ervaren door praktijk en theorie.”

Spandaw Consultancy Group biedt u de volgende trainingen

Veiligheidsbewustwording op de werkplek. Het door middel van praatsessies en confrontaties medewerkers van een organisatie te duiden op het belang van een veilige werkplek. En wat behelst dat nu eigenlijk allemaal. Wat doen we? Waar kunnen we het beter doen? En wat doet het met mij als ik hier meer aandacht aan geef. Dit zijn zoal situaties die de revue passeren.

Veiligheidsbewustwording internationaal. Het door middel van een workshop of lezing individuen of groepen van personen bewust laten worden van wat ze gaan doen in een ander land, wat kan men verwachten, wat verwachten de inwoners van dat land van jou? Wat voor impact gaat jouw aanwezigheid of activiteit hebben op de omgeving waarin je werkt. Wat is ’s lands wijs en ‘s lands eer? Dit is slechts een greep uit de aandachtsvelden die de revue gaan passeren.

Integriteit in de organisatie. Het door middel van training, workshops, praatsessies en/of coaching integriteit (terug) hoog op de agenda zetten. Want integriteit is een kernwaarde voor mensen al zijn ze zich daar niet altijd van bewust. Integriteit moet een alledaags gespreksonderwerp kunnen zijn. Wij brengen dit onderwerp ter tafel en discussiëren er met u over. Uit dergelijke sessies, zo leert de ervaring, komen verbeterpunten voort en het helpt elkaar weer recht in de ogen te kunnen kijken, elkaar weer scherp te houden en om mee te gaan in de tijd. Want wat toen niet kon kan nu wellicht wel.

Proactieve veiligheid. Door middel van training en coaching professionals verder helpen in hun vakgebied Beveiliging of voor personen die zich meer bewust willen zijn van hun veiligheid in een hoog-risicogebied. De training is erop gericht u bewust te maken van uw omgeving, uw handelen en situaties te beoordelen om eerder te onderkennen dat in uw omgeving de veiligheid mogelijk in het geding is.

Red Teaming. Een innovatieve manier om de weerstand van uw veiligheidsorganisatie te testen en daar leermomenten uit te halen. Na het intakegesprek zal het team van Spandaw een strategisch plan maken om dit vervolgens ten uitvoer te brengen. Na de uitvoering wordt er uitgebreid geëvalueerd. Het doel is om de kwaliteitsspiraal ten aanzien van de veiligheidsorganisatie omhoog te brengen, met respect voor de medewerker.

Persoonsbeveiliging. Een training gericht op het werken als alleen-werkende bodyguard met chauffeur. De training duurt een week en voorziet u van de benodigde vaardigheden en bewustwording. De training is met name geschikt voor personen met een achtergrond van Beveiliging, Militair of Politie. Zaken als tactisch rijden, waarnemen, posities en fysieke technieken passeren de revue. De cursus wordt gegeven door specialisten met veel internationale ervaring.

​In flight security. Een één tot drie weken durende training waarbij medewerkers van een airliner worden getraind op predictive profilling, fysieke uitschakel- en controletechnieken en tactisch werken. In de verlengde cursus wordt ook ruimschoots aandacht besteed aan mentale processen en vuurwapengebruik.
Mocht u meer willen weten over onze trainingswerkzaamheden, benadert u ons dan via onze onderstaande contact gegevens of bezoek onze contactpagina.