Family Risks

Familie
Spandaw adviseert en begeleidt families die omwille van hun welgestelde status een extra zorg omtrent de veiligheid van hun gezin hebben. Wij adviseren en voeren op discrete en zeer proactieve wijze veiligheidswerkzaamheden uit. De genomen maatregelen zullen ertoe leiden dat uw privacy gewaarborgd blijft maar dat er een gerust gevoel van veiligheid is bij u en uw gezin.
Wenst u nader geïnformeerd te worden over de mogelijkheden of wenst u uw situatie te laten beoordelen neemt u dan gerust contact met ons op of bezoek onze contactpagina.

Corporate
Spandaw adviseert en begeleidt Directies en Raden van Bestuur in veiligheidsvraagstukken die de continuïteit van het bedrijf of instelling aantasten en daarbij ook de persoonlijke levenssfeer raken en daarom grote gevolgen kunnen hebben voor het functioneren van de Directie of Leden van de Raad van Bestuur.
Bedrijven kunnen te maken krijgen met ontevreden klanten, boze leveranciers, voormalig werknemers of wellicht een persoon die vanuit medisch/psychische achtergronden bedreigingen uit jegens medewerkers van het bedrijf. Dit soort gebeurtenissen hebben impact. Wij helpen u deze impact te controleren en op te lossen. Opdat er weer rust en veiligheid in de organisatie ontstaat en de focus weer gericht kan worden op de bedrijfsactiviteiten.
Wenst u nader geïnformeerd te worden over de mogelijkheden of wenst u uw situatie te laten beoordelen neemt u dan gerust contact met ons op of bezoek onze contactpagina.

Close protection
Spandaw beschikt over een internationaal netwerk van Specialisten op het gebied van Persoonsbeveiliging of Hoog Risico opdrachten. Onze specialisten, die allen een militaire achtergrond hebben bij een speciale eenheid, zijn in staat u waar ook ter wereld te voorzien van persoonlijke beveiliging op een discrete wijze. Onze specialisten zijn gewend om internationaal in Hogerisicogebieden te opereren. Wij waken over uw veiligheid waardoor u zich kunt concentreren op uw werkzaamheden!
Wenst u nader geïnformeerd te worden over de mogelijkheden of wenst u uw situatie te laten beoordelen neemt u dan gerust contact met ons op of bezoek onze contactpagina.